Snizeks Oldweb Home Page
Historická Letadla
Letecký den online
Veteráni
Cestování

Referáty
LOGA na mobil zdarma
O
O
O
Kontakt

     Národní park Malá Fatra je po Vysokých a Nízkých Tatrách nejvyšší pohoří s bohatou a zachovalou západokarpatskou přírodou.
     Pestré geologické složení a značná výška pohoří podmiňuje existenci bohaté rostlinné a živočišné říše i pestrost krajiny. Nejvyšším místem je vrchol Velkého Fatranského Kriváně - 1709 m n. m.
     Jádro pohoří tvoří granitoidní horniny, větší část však tvoří dolomity a vápence. V málo odolných horninách (vápence, dolomity) vznikl členitý reliéf s charakteristickými bralami, tiesňavami, skalnými věžemi (komplex Rozsutců, Bobot a Sokolia, Vrátna dolina - Tiesňavy). K pozoruhodnostem patří Křišťálová jeskyně pod Malým Rozsutcem, Šútovský vodopád, přelomový úsek Váhu - Domašínsky meandr.
     Asi 83% území tvoří lesy, převážně smíšené s převahou listnatých dřevin, hlavně buky.      Geologické podloží, členitý reliéf a velké rozpětí nadmořských výšek podmínili pestrost rostlinstva.
     Na tomto území bylo dodnes zjištěno více než 900 druhů vyšších rostlin. Z toho je 22 druhů západokarpatských endemitů, 14 karpatských endemitů, 15 karpatských subendemitů a 1 vlastný endemit Malé Fatry, jeřabina Margittaiho. Na vápencích a dolomitech je možno obdivovat chráněné druhy jako je astra alpská, hořec Clusiov.
      Ze živočichů tu žije například medvěd, rys, vydra, orel skalní, výr skalní, tetřev hlušec a další.

      Mapka oblasti:Poludňový grúň a Steny
Poludňový grúň a Steny
Malá Fatra

2000

Chata Vrátná
Chata Vrátná
Malá Fatra

2000

Chleb a Hromové
Chleb a Hromové
Malá Fatra

2000

Chata pod Chlebom
Chata pod Chlebom
Malá Fatra

2000

Chleb
Chleb
Malá Fatra

2000

Malý Rozsutec
Malý Rozsutec
Malá Fatra

2000

Skanzen
Skanzen - město Martin
Malá Fatra

2000

Spišský hrad
Spišský hrad
Slovensko

2000

Veľký Kriváň
Veľký Kriváň
Malá Fatra

2000

Arab
... a potkali jsme i Araba
Malá Fatra

2000

 

Všechny tyto fotoky byly nafoceny 2001 foťákem Canon EOS 300 Václavem Snížkem

Předchozí letadlo Letadla · Letecký den . Motoveteráni · Cestování · Referáty · Loga
Kontakt

Copyright © 2002 Václav Snížek
Další letadlo